Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
27/01/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д на Комисията за контрол на ДАНС по законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, № 002-01-107, внесен от Министерския съвет на 08.12.2010 г.
  Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” на свое заседание, проведено на 20 януари 2011 г. разгледа законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от Министерския съвет.

  Предмет на законопроекта е въвеждането на правилата и процедурите, определени в Директива 2009/43/ЕО, по отношение на трансфера на продукти, свързани с отбраната. Законопроектът определя условията, реда, видовете разрешения за внос, износ, трансфер, транспортиране и транзит на продукти, свързани с отбраната, брокерската дейност с тях и контрола върху тези дейности.

  С оглед европейските норми се въвеждат индивидуални, глобални и генерални разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България за други държави членки. В специфични случаи е предвидена и възможност за освобождаване от предварително разрешение за трансфер на свързаните с отбраната продукти. Законопроектът предвижда и задължението от страна на доставчиците на продукти, свързани с отбраната да информират получателите за реда и условията на разрешението за трансфер и за наложените ограничения, отнасящи се до крайната употреба или износа на продукти, свързани с отбраната.

  Законопроектът въвежда лицензионен режим относно извършване на износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната за получателите на продукти, свързани с отбраната, които отговарят на изискванията за надеждност и икономическа стабилност.

  Законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба е изцяло съобразен с европейското законодателство и се позовава на цитираните разпоредби на горепосочената директива.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията за контрол на ДАНС предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, № 002-01-107, внесен от Министерския съвет.

  Становището на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” е прието с единодушие от присъствалите на заседанието членове.


  София,
  27 януари 2011 г.

  Председател на ККДАНС: /п/

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума