Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Еврокомисарят по въпросите на бюджета и финансовото планиране Януш Левандовски се срещна с парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по бюджет и финанси
14/10/2011
Европейският комисар по бюджет и финансово планиране Януш Левандовски се срещна с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и с Комисията по бюджет и финанси. Основната тема на разговора беше предложението на Европейската комисия за Многогодишна финансова рамка 2014-2020, съобщи в изявление за медиите председателят на комисията по европейските въпроси Моника Панайотова. Тя посочи, че от наша страна са били изразени резерви по отношение на двата нови данъка на европейско равнище – т.нар данък върху финансовите транзакции и европейския данък върху добавената стойност. Такива резерви е имал и българският бизнес на съвместните заседания с парламентарната комисия през изминалия месец. Споделихме и колко е важно за нас базисната инфраструктура да се запази като приоритет, посочи Моника Панайотова.

В кохезионната политика, която позволява да се реализират мащабни инфраструктурни проекти, се предвижда да няма намаляване на средствата за България, заяви европейският комисар за бюджета и финансите Януш Левандовски. Той допълни, че не може да посочи какви са точните числа, защото разпределението ще зависи от икономическата прогноза за бъдещото развитие на държавите-членки през периода 2014-2020 г. Според него икономическата прогноза за България е добра, следователно страната може да очаква малко повече средства, отколкото получава в момента за инфраструктурни проекти.

Еврокомисарят коментира и въпросите, свързани с преките плащания за земеделските стопани и данъка върху финансовите транзакции. България върви към увеличение на преките плащания за земеделските стопани на единица площ и може да очаква видимо увеличение на тези преки плащания, макар и да не се постигне изравняване във всички държави-членки до еднакъв размер, посочи Левандовски. Според него такова изравняване в момента е политически непостижимо. По отношение съпротивата на България за налагане на данъка върху финансовите транзакции, еврокомисарят каза, че това е налогът, който най-малко засяга българската икономика. Трябва да се увеличат приходоизточниците за бюджета на ЕС, така че да се финансира селското стопанство, кохезионната политика, научните изследвания, и този данък ще засегне България в най-малка степен, каза Левандовски.