Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
10/03/2010

  Представяне на Отчет за изпълнението на политиките и програмите за 2009 г. на Министерството на външните работи.
  На основание чл. 99, ал. 1 от ПОДНС, по време на редовното си заседание на 10 март 2010 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша информация относно Отчет за изпълнението на бюджета за 2009г. по политики и програми на Министерството на външните работи.
  Информацията беше представена от г-н Константин Димитров, заместник-министър на външните работи.
  Той обобщи, че министерството е реализирало дейности в шест приоритетни политики, които включват общо 14 програми. Заместник-министър Димитров накратко се спря върху съдържанието на програмите, които са били приоритетни за министерството през 2009 г. Не на последно място по важност, схематично обощи и политиката за осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба, която включва в себе си както координация и развитие на самата служба, така и сигурността и информационно-комуникационната среда, където се осъществява нашата политика зад граница и управлението на задграничните ни имоти.
  Той информира членовете на КЕВКЕФ, че на 24 април 2009 г. е открито Посолство на Република България в Доха – държавата Катар. На 20 май 2009 г. е открито Генерално консулство в гр. Валенсия – Испания. На 30 май 2009 г. е открита Консулска канцелария на България в гр. Бурса – Турция. Заместник-министър Димитров оповести, че на 10 юни 2009 г. Министерският съвет е приел решение, с което Бюрото за свръзка на Република България в Прищина, Косово, е преобразувано в посолство.
  Г-н Димитров посочи, че в края на 2009 г. в състава на специализираната администрация на министерството е включена дирекция „Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз” – структура, която преди тази дата е била в състава на специализираната администрация на Министерски съвет.

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  Форма за търсене
  Ключова дума