Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
11/11/2015 първо гласуване


  Д О К Л А Д

  Вх. № 553-36-5/17.11.2015 г.

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.

  На свое заседание, проведено на 11.11.2015 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г. в частта му за политиките към българите в чужбина.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на външните работи: г-н Христо Ангеличин – заместник-министър на външните работи, от Министерството на образованието и науката: г-жа Соня Кръстанова – директор на дирекция „Финанси”, г-н Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, от Министерство на финансите: г-н Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи”, от Държавна агенция за българите в чужбина: г-н Борис Вангелов – председател, г-н Димитър Владимиров – заместник-председател.
  Комисията по политиките за българите в чужбина разгледа проектобюджетите на Министерство на външните работи и Министерство на образованието и науката в частта им за политиките към българите в чужбина, както и проектобюджетът на Държавна агенция за българите в чужбина.
  Проектобюджетът на Държавната агенция за българите в чужбина, определен като програма „Други дейности и услуги” в рамките на общия бюджет на Министерския съвет, беше представен от г-н Борис Вангелов. Средствата, определени за Държавната агенция за българите в чужбина за 2016 г., са в същия размер като в бюджет 2015 г. – 643 600 лв, докато в бюджет 2014 г. са били 758 000 лв., тоест намалени са с 114 400 лева. Г-н Вангелов изрази становище, че в перспектива ДАБЧ ще се изправи пред сериозни трудности във връзка с изпълнение на своите функции и задачи, предвид на непрекъснато увеличаващата се дейност, свързана с удостоверяването на български произход. Той посочи, че е необходимо увеличение на проектобюджета на ДАБЧ в размер на 300 000 лв., което ще позволи да се създаде трета дирекция „Български произход”.
  Проектобюджетът на Министерство на външните работи беше представен от г-н Христо Ангеличин, който заяви, че бюджетът от 122 600 000 лв. е оценен като недостатъчен и поставя под заплаха качеството на изпълнението на функциите и отговорностите на Външното министерство. Към този момент министерството ще получи допълнително 4 000 000 лв. върху бюджета от 118 000 000 лв., като желанието е за още 6 500 000 лв.
  Проектобюджетът на Министерство на образованието и науката по програма „Образование на българите в чужбина“ беше представен от г-жа Соня Кръстанова, която подчерта, че за 2016 г. е разчетен бюджет, по отношение на българските общности зад граница в размер на 9 562 000 лв., като в сравнение с 2015 г., за 2016 г. се предвижда ръст от 500 000 лева конкретно за българите зад граница. Г-жа Кръстанова поясни, че средствата са разпределени за двете български държавни училища в Прага и Братислава – 1 150 000 лв.; за Националната програма „Роден език и култура”, която обезпечава 154 училища в различни страни – 1 000 000 лв.; за Постановление № 334/11 г., което обезпечава 139 неделни училища в чужбина – 6 500 000 лв.; за ПМС № 103/93 на Министерския съвет за осъществяване на образователната политика сред българите в чужбина – 1 150 000 лв.; за Тараклийския университет в Република Молдова – 300 000 лв.
  В хода на дискусията народни представители изразиха мнения в подкрепа на увеличаването на средствата за Държавната агенция за българите в чужбина.
  Г-н Йончев изказа мнение, че в бюджета на Министерство на външните работи няма предвидена отделна програма за работа с българите в чужбина, а единствено в програмата „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ донякъде се засяга тази сфера.


  След проведената дискусия, Комисията по политиките за българите в чужбина с 10 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.

  РУМЕН ЙОНЧЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Форма за търсене
  Ключова дума