Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009-2014 г.
0 народни представители към дата
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ