Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна информация" към Министерството на отбраната
0 народни представители към дата
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ