Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/01/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, № 902-02-33/ 17.12.2019 г., внесен от Министерския съвет.
2.Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34/ 20.12.2019г.,внесен от Министерския съвет.
3.Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35/30.12.2019г., внесен от Министерския съвет.
4.Проект на Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума