Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
09/12/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала Пленарна зала
1. Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 002-02-21/ 30.11.2020г.
2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, № 002-02-20/27.11.2020г.
3.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-106/ 27.11.2020г., внесен от Менда Стоянова и гр.н.п. – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума