Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-2/ 05.01.2021г., внесен от Министерския съвет.

2.Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от "Монтажи" ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г., № 054-02-93/ 11.12.2020г.
Форма за търсене
Ключова дума