Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
28/01/2021, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД :

1.Законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, № 102-01-3/ 06.01.2021г., внесен от Министерския съвет.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-56/ 26.10.2020г., внесен от Министерския съвет – второ гласуване.

3.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 002-01-58/ 29.10.2020 г., внесен от Министерския съвет – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума