Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/12/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15/04.12.2017г.
2. Законопроект за пазарите на финансови инструменти, № 702-01-35/ 24.10.2017, внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума