Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48/ 11.12.2017 г., с вносител МС.
2.Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6/ 16.02.2018, с вносител МС.
3.Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж, №802-02-9/ 02.03.2018г., с вносител МС.
4.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 854-01-3/ 26.01.2018г., внесен от Лало Кирилов и гр.н.п.
Форма за търсене
Ключова дума