Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
03/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30/ 02.05.2018 г., с вносител Менда Стоянова.

2. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в КБФ, както и процедурата за избор от Народното събрание.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума