Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Проект на Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 01.01.2017 – 31.01.2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23.02.2018г. ( ДВ – бр. 18 от 2018).

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума