Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
28/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-16/ 07.06.2018 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56/ 20.06.2018 г., внесен от Делян Добрев и гр.н.п.

3. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума