Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие,
№ 802-02-18/09.07.2018
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69/ 12.07.2018 г.,внесен от Александър Ненков и гр.н.п.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56/ 20.06.2018 г., внесен от Делян Добрев и гр.н.п. – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума