Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
06/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор,
№ 802-01-52/ 20.11.2018 г., внесен от Министерския съвет.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 802-01-47/ 29.10.2018 г.,
- второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума