Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/12/2018, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала Запад
Постъпило искане от н.п. Йордан Цонев за създаване на нова ал.2 в §18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за БНБ, № 802-01-47/ 29.10.2018 г., внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума