Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/07/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18/ 28.06.2019г., внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17/ 28.06.2019 г., внесен от Министерския съвет.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , № 902-01-22/ 22.05.2019г. – второ гласуване.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума