Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Разпределени законопроекти
ЗИД на Изборния кодекс, 853-03-91 от 19/12/2018 г.