Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
E-mail: kpv1@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 234
Телефон: 02/939-35-14;