Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/06/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-51/24.06.2019 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерски съвет на 14.06.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 19 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерски съвет на 14.06.2019 г.
  На заседанието присъства г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Георгиева, която посочи, че със законопроекта се предлага да се ратифицира Споразумението за провеждането на Втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на Световната организация по туризъм към ООН, подписано на 8 октомври 2018 г. в Мадрид.
  Със споразумението между Министерството на туризма и Световната организация по туризъм се определят условията за провеждане на Втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути, който се проведе в периода 14 – 16 юни 2018 г. в София. На Конгреса са разгледани възможностите за възобновяване на традициите, свързани с древните цивилизации и туризма, и е анализирана ролята на туризма и античните маршрути в създаването на социално-икономически възможности за развитие на местно ниво.
  Г-жа Георгиева допълни, че Република България е член на Световната организация по туризъм към ООН от 1979 г., като Министерството на туризма взема активно участие във всички събития на Организацията.
  Заместник-министърът отбеляза, че в рамките на 22-та Генерална асамблея на Световната организация по туризъм, проведена в гр. Чънду, Китайска народна република, България е избрана за вицепредседател на Регионалната комисия „Европа“ за 2018-2019 г. и допълни, че Първият международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, проведен през 2016 г. в София, е привлякъл над 800 участници от 40 държави и е представил богатата древна култура на България и на редица страни от целия свят.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерски съвет на 14.06.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума