Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/03/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх.№ 053-03-11/13.03.2020 г.

  Относно: законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 054-01-22, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители на 13.03.2020 г.
  На свое заседание, проведено на 13 март 2020 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 054-01-22, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители на 13.03.2020 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-н Данаил Кирилов - министър и от Прокуратурата на Република България – г-жа Мария Шишкова – заместник на Главния прокурор.
  Законопроектът за изменение на Наказателния кодекс цели прецизиране на разпоредбите относно престъпленията против народното здраве. Предлага се завишаване на размера на наложената санкция, когато деянието е насочено срещу спазването на правилата и мерките за противодействие на разпространението на заразителни болести. Предвижда се, когато деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, наказанието да бъде лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 20 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 054-01-22, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители на 13.03.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума