Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-16/15.03.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6, внесен от Министерски съвет нa 16.02.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 14 март 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6, внесен от Министерски съвет нa 16.02.2018 г.
  На заседанието присъства ген. Атанас Запрянов - заместник-министър на отбраната.

  Г-н Запрянов представи законопроекта, като посочи, че Международната хидрографска организация е международна организация, която координира в световен мащаб установяването на стандарти за изработването на хидрографски данни и предоставянето на хидрографски услуги и която подпомага изграждането на национален капацитет в областта на хидрографските услуги.
  Той отбеляза, че приемането на страната ни като пълноправен член ще доведе до редица преимущества като приобщаването ни към световната морска общност, участието на Република България в работата на организацията, право на глас при вземане на решения, свързани с международното корабоплаване, участие в усвояване на средства от Европейския съюз за осигуряване безопасността на корабоплаването, възможности за обучение на специалисти и други.
  Г-н Запрянов добави, че членството на Република България в Международната хидрографска организация ще допринесе за създаване на оптимална среда за развитие на активна морска политика и осигуряване на условия за безопасността на корабоплаването в морските пространства на страната ни и участие в глобална среда, в която държавите си предоставят навременни хидрографски данни, продукти и услуги.
  В отговор на поставения от г-н Милков въпрос относно причината за забавянето на ратифициране на Конвенцията от Република България, ген. Запрянов отговори, че необходимостта от ратифициране възниква след приемането ни като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и на Европейския съюз.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация, № 802-02-6, внесен от Министерски съвет нa 16.02.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума