Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2018 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 853-03-17/15.03.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г., приет на първо гласуване на 28.02.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 17 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Параграф единствен. В чл. 13, ал. 1, т. 18 след думата „изграждане” се добавя „и поддръжка”.

  Предложение от нар. пр. Филип Попов и група народни представители:
  Параграф единствен - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума