Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
05/12/2018

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-88/10.12.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 5 декември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Централната избирателна комисия (ЦИК) – г-жа Ивилина Алексиева – председател и членове – г-жа Росица Матева, г-жа Мария Бойкинова, г-жа Кристина Стефанова, г-жа Камелия Нейкова, г-н Александър Андреев и г-н Ерхан Чаушев; от Министерството на външните работи – г-н Васил Дурев – юрисконсулт в дирекция „Правна“, в отдел „Процесуално представителство“; от Асоциация „Прозрачност без граници“ - г-жа Ваня Нушева – програмен директор.
  Г-н Симеон Найденов представи мотивите на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители на 23.02.2018 г. Той посочи, че със законопроекта се цели усъвършенстване на правната уредба на статута на избирателните комисии и прецизиране на реда за формиране на съставите, като се предлага партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени да не могат да предлагат членове в районните, общинските и секционните комисии. Предлага се въвеждането на видеонаблюдение във всяка секционна избирателна комисия през целия изборен ден, което да се излъчва на сайта на районната избирателна комисия.

  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г., беше представен от г-н Митев, който посочи, че с него се цели усъвършенстване на правната уредба и създаване на по-ефективен процес на организация и произвеждане на избори. Предвижда се „Информационно обслужване“ АД да изработва специализираните устройства за гласуване във всички избирателни секции. Въвежда се възможност Централната избирателна комисия да определи броя и номерата на избирателните секции, в които да се произвежда машинно гласуване, като следва техният брой да не бъде по-малко от 1000.
  Предвижда се машинно гласуване да не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.
  Предлага се партиите и коалициите да бъдат подредени по начина, по който е изтеглен жребият, съгласно чл. 262 от Изборния кодекс, но поредността да не се изписва като номерация пред партиите или коалициите в бюлетината за гласуване.
  Със законопроекта се предлага дистанционното електронно гласуване да бъде реализирано поетапно, след осигуряване на достатъчно гаранции за тайната на вота и механизъм за реализиране и гарантиране на сигурността. Цели се да се предостави разумен срок за допълнителни проучвания и създаване на допълнителни защити до цялостната реализация на дистанционно електронно гласуване.
  В обсъждането взеха участие г-жа Ивилина Алексиева и г-жа Ваня Нушева. Г-жа Алексиева изрази подкрепата към законопроекта като обърна внимание на трудностите за въвеждане на машинното гласуване в специалните секции, които се създават 48 часа преди изборния ден. Тя отбеляза, че дистанционното електронно гласуване трябва да се реализира поетапно като се обвърже с електронната идентификация по Закона за българските лични документи. Председателката на ЦИК подчерта, че не биха изразили становище относно отпадне изписването на номера пред партия или коалиция в бюлетината за гласуване, но ако се приеме, технически може да се изпълни.
  В дискусията взеха участие народните представители Йордан Цонев, Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Крум Зарков, Христиан Митев, Десислава Атанасова, Пенчо Милков и Симеон Найденов.
  Председателят на комисията Данаил Кирилов отбеляза, че са обсъждани няколко варианта за преодоляване на съвпадението между номера на партията и номера на кандидата в съответната листа като преференция. Той посочи, че ще подкрепи варианта номерацията на партиите да остане, но тя да е различна от тази на кандидатите в листите.
  Народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид подчертаха, че подкрепят цялостното въвеждане на машинното гласуване, но отбелязаха, че са против съчетаването на машинно гласуване и гласуването с хартиени бюлетини, тъй като се удължава работата на изборните комисии. Те изразиха отрицателното си становище относно дистанционното електронно гласуване и преференциалното гласуване. Г-н Цонев и г-н Хамид изразиха подкрепата си, към законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители, който предвижда видеонаблюдение на преброяването на гласовете в изборната секция.
  Г-н Зарков изрази отрицателното си становище по законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов, като отбеляза, че ако „Информационно обслужване“ АД изработва специализирани устройства за гласуване, контролира ги и брои резултатите, тогава няма смисъл от дейността на ЦИК. Той припомни, че възможността за машинно гласуване е била предвидена още през 2014г., но ЦИК не успяла да изпълни изискванията на закона и отбеляза, че се противопоставя на ограничаването на възможността за машинно гласуване.
  Г-н Милков и г-н Зарков изразиха подкрепата си, към предложението за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции.
  Г-н Митев посочи, че ще подкрепи и двата законопроекта, предложени за обсъждане.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г.
  - с 14 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума