Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Указ № 274 от 29.12.2017 г. на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 2017 г. и мотивите към указа.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 702-01-58, внесен от Министерски съвет нa 22.12.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума