Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 854-01-6, внесен от Йордан Апостолов Апостолов и група народни представители на 09.02.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума