Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Изслушване на министъра на правосъдието - г-жа Цецка Цачева относно напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство.

2. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието - г-жа Цецка Цачева, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 802-02-10, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 27.04.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума