Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/05/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен на 10.05.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума