Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/09/2018, 13:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Указ № 201 от 31.07.2018 г. на Президента на Република България, постъпил на 01.08.2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от Народното събрание на 25 юли 2018 г. и мотивите към указа.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет нa 01.08.2018 г.

3. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет нa 24.08.2018 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет нa 16.11.2017 г.

5. Обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума