Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.
2. Обсъждане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.
3. Обсъждане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.
4. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г., № 911-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.
5 Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., № 911-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.
6. Обсъждане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г.,№ 911-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума