Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Становище на Пленума на Върховния касационен съд относно предложение № 954-04-161 от 04.10.2019 г. на нар. пр. Анна Василева Александрова, Красимир Георгиев Ципов, Иглика Иванова Иванова-Събева, Христиан Радев Митев и Емил Димитров Симеонов по законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-49, внесен от Министерски съвет нa 20.09.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума