Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Становище на Пленума на Върховния административен съд и становища на административните съдилища по законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 154-01-4, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15.01.2021 г.
Форма за търсене
Ключова дума