Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Становище на Камарата на частните съдебни изпълнители относно Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 102-01-7, внесен от Министерски съвет на 21.01.2021 г.
Форма за търсене
Ключова дума