Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/06/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-24 от 21.06.2019 г.

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14.06.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14.06.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 19 юни 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14.06.2019 г.
  На заседанието присъства заместник-министърът на туризма г-жа Ирена Георгиева, която представи законопроекта.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е създаване на правна основа за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ в София от 14 до 16 ноември 2018 г.
  През 2016 г. България беше домакин и на първото издание на конгреса, като събитието отбеляза голям успех и привлече над 800 участници от над 40 държави.
  Вторият Международен конгрес разгледа възможните начини, по които биха могли да се възобновят традициите, свързани с древните цивилизации и туризма. Конгресът анализира ролята на туризма и античните маршрути в създаването на нови социално-икономически възможности за развитие на местно ниво, насърчавайки материалното и нематериално древно наследство.
  Споразумението, което бе подписано между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН (СОТ) е документ, който организацията подписва с всяка една от страните при организирането на съвместни събития. Подписването на подобно Споразумение се налага поради изискванията и мерките, наложени от ООН при организирането на събития от специализираните й агенции.
  В приложения към Споразумението подробно са описани ангажиментите по провеждането на Втория Международен конгрес както на Министерството на туризма, така и на Световната организация по туризъм.
  Самата Световна организация по туризъм е специализирана агенция на ООН и водеща публична международна организация в областта на туризма, с членство, обхващащо 158 страни и територии, и повече от 500 партньорски членове, представляващи частния сектор, образователни институции, туристически асоциации и местни туристически органи.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, следва да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.

  След гласуване с резултати: „За” – 13 народни представители без „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 14.06.2019 г.


  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума