Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/12/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 902-01-63, внесен от Министерски съвет на 29 ноември 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 902-00-29, внесен от Министерски съвет на 5 септември 2019 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума