Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
07/10/2020, 13:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, № 002-01-11, внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, № 002-01-35, внесен от Министерски съвет на 11 август 2020 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума