Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/02/2021, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, № 002-01-76, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, № 102-01-3, внесен от Министерски съвет на 6 януари 2021 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.

Заседанието на комисията ще започне 15 мин. след приключване на пленарното заседание.
Форма за търсене
Ключова дума