Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/12/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
3. Представяне на новото ръководство на Българската банка за развитие и приоритетите в работата му.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума