Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
07/02/2018, 14:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Комисията по образованието и науката и Комисията по труда, социалната и демографската политика при следния дневен ред:

1. Изслушване на министъра на образованието и науката, на министъра на икономиката и на министъра на труда и социалната политика за напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение.
Форма за търсене
Ключова дума