Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
25/07/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и гласуване на Указ № 197 на Президента на Република България, постъпил на 25 юли 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 18 юли 2018 г. и мотивите към указа.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума