Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
28/11/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Гаранционно споразумение между Република България, като гарант и ЕИБ като бенефициер във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019г. между и ЕИБ и БЕХ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция- България“, №902-02-28, внесен от Министерския съвет на 21.11.2019г.

2. Обсъждане и гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, №902-01-58, внесен от Министерския съвет на 05.11.2019г.
Форма за търсене
Ключова дума