Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
16/09/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
Постоянно действащата подкомисия за наблюдение дейността на КЕВР към Комисията по енергетика ще проведе редовно заседание при следния дневен ред:

1. Изслушване на Министертсво на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, "Булгаргаз", Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и топлофикационните дружества относно връщането на суми от предоговорената цена на природния газ за България и постъпили жалби във връзка с изравнителните сметки за топлинна енергия.
Форма за търсене
Ключова дума