Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
18/05/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание по чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
2. Създаване на постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране по чл.25 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
3. Представяне и изслушване на политическия кабинет на Министерство на енергетиката
4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума