Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
19/10/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на енергийните предприятия относно икономическото и техническо състояние и готовност за отоплителния сезон – 2017-2018 г. включително: изпълнение на ремонтни програми, изпълнение на инвестиционни програми, изпълнение на програми за постигане на екологично съответствие прах, азотни окиси, CO2
Форма за търсене
Ключова дума