Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
09/11/2017, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
Заседанието ще бъде закрито за външни лица и медии.

1. Изслушване на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова

2. Разни

Подкомисията за наблюдение на Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе редовно заседание в зала "456" пл. “Княз Александър I“1 на 09.11.2017г. от 16.00 часа при следния дневен ред:

1. Дискусия относно ценовото решение за природния газ за четвъртото тримесечие и новия входно-изходен тарифен модел за достъп и пренос на природен газ
2. Дискусия относно реформа във водния сектор и текущи решения на Комисията за енергийно и водно регулиране
3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума