Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
06/06/2018, 16:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене", съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в отделно проектно дружество, №850-01-140 внесен на 05.06.2018 от Валентин Николов и група народни представители

2. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене", обн. ДВ. бр. 28 от 2012 г., № 850-01-13, внесен на 01.06.2018 от Корнелия Нинова и група народни представители.


3. Разглеждане, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, №854-01-7, внесен от ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ и група народни представители на 15.02.2018г.


3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума