Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
01/11/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Изслушване на министерство на енергетиката и „Булгартрансгаз“ ЕАД относно необходимостта от изменение на Енергийната стратегия на Република България, във връзка с изпълнение на дейности от ключово значение за развитието на газопреносната инфраструктура в страната
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., представляваща мотиви към законопроекта, и становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. - за първо гласуване.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума