Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754 – 01 – 71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754 – 01 – 71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 06. 10. 2017 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-жа Дора Янкова.
  Основната цел на законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Предвидено е създаването на Национална служба „Антикорупция“ чрез обединяване на функциите на съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности и специализираната дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.
  Законопроектът предвижда две основни направления в дейността на новия антикорупционен орган – събиране, оповестяване и проверка на имуществените декларация на лицата, заемащи висши държавни длъжности и разследване на определени престъпления по Наказателния кодекс. За изпълнение на дейностите е предвидено органите на националната служба да разполагат със съответните оперативно-издирвателни и разследващи правомощия.
  Предлага се директорът на службата да се назначава с указ на президента на Републиката, и да се подпомага от трима заместник-директори, които да се избират с квалифицирано мнозинство от две трети от Народното събрание.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 6 гласа -“за”, 0 гласа - “против” и 9 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754 – 01 – 71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума